EVRAK-I HAVÂDİS


EVRAK-I HAVÂDİS
Cerideler, gazeteler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.